تاور کرین عمران صنعت محمدی  کلیه تاور کرین های موجود خود را جهت اجاره با بهترین قیمت ارئه مینماید .

تمام سعی ما در جهت اجاره تاور کرین بر خلاف رقبا اسان گرفتن شرایط اجاره تاور کرین میباشد .

تاور کرین های اجاره ای موجود به صورت کاملا سالم تحویل کارفرما میگردد و پس از ااتمام کار سالم تحویل گرفته میشود.

 

قرار داد اجاره تاور کرین حداقل 3 ماه میباشد و در صورت نیاز به نصب تاور کرین و جابه جایی  هزینه نصب تاور کرین و جابجایی تاور کرین جداگانه احتساب میشود.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد اجاره تاور کرین پشتیبانی شرکت پاسخگو شماست.