تاور کرین بر اساس کاربرد و استفاده به سه دسته تقسیم میشود :

تاور کرین ثابت :

این تاور کرین ها  در جایی ثابت متصل میشود و به همین دلیل ثابت بودن شعاع چرخش و کاری ان مختص همان شعاع تاور کرین که برنامه ریزی شده  می باشد .

تاور کرین های ثابت

تاور کرین ثابت

تاور کرین متحرک :

این نوع تاور کرین هم به سه دسته خود تقیسم می شود که عبارتند از :

1) : تاور کرین متحرک ریلی (( تاور کرین ریلی ))

2) : تاور کرین متحرک جاده ای (( تاور کرین جاده ای ))

3) : تاور کرین  متحرک شناور (( تاور کرین شناور ))

در ساخت این تاور کرین ها از قطعات ساده ای مانند خرپا استفاده میشود .

این تاور کرین ها شعاع عملیاتی بالای دارند و تا ارتفاع بالا را پوشش میدهند  .

تاور کرین های متحرک

تاور کرین متحرک

تاور کرین بالا رونده

این نوع تاور کرین ها بر روی سازهای ساختمانی و پلها قرار میگیرد و همراه انها ارتفاع قرار میگیرد .

این نوع تاور کرین ها در ساخت آسمان خراش ها و برج های عظیم بسیار پر کاربرد میباشد .

تاور کرین های بالا رونده

تاور کرین بالارونده

 


گروه عمران صنعت محمدی : خرید تاور کرین , واردات تاور کرین , فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین استفاده میشود .