تاور کرین

گروه صنعتی عمران صنعت محمدی به لطف خــــداو باتکیه بر50 سال سابقه در امر واردات تاورکرین، ساخت قـــطعات تــــاور کرین و اجاره تاور کرین  و آسانسورهای کارگاهی فعالیت مینماید .

تاور کرین چیست : تاور کرین ها وسایل سنگین را جا به جا می کنند و نوعی جرثقیل محسوب می شوند.و به دلیل قدرت مانور تاور کرین در خیلی از زمینه های صنایع مختلف از جمله در ساخت و ساز از تاور کرین استفاده می شود و اصولا تاور کرین ها وسایل سنگین را تا یک ارتفاعی به بالا می برند و در شعاع های مختلف جا به جا می نمایند.

تاور کرین ها به صورت متحرک و ثابت بر روی زمین قابل نصب می باشند.

تاورکرین وسیله است جهت نقل و انتقال مصالح و اسکلت ساختمانی .

تاور کرین

تقسیم بندی تاور کرین ها :

دسته اول  : به تاور کرین های سبک ( خود مونتاژ) تلقی میشود(( GMRکه از قسمت پائین میچرخد و شکل ظاهری آن به صوردت L میباشد.

دسته دوم : تاورکرین ها به حالت شکل ظاهری T و متداول در امر ساختمان سازی میباشد این نوع از تاورکرین به لحاظ
اشغال کم فضای محل نصب و قابلیت اتصال به ساختمان برای ارتفاع های بلند کاربردی تر میباشد.

دسته سوم: تاورکرین های هستند که اصطلاحا” به صورت کلایمبنیگ Climbing در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.
این نوع کاربرد تاورکرین در ساختمان اجازه می دهد تا با ارتفاع کمی ( مثلا” ۳۰متر) ، دستگاه نصب گردد و پس
ازرسیدن ارتفاع ساختمان به محدوده ۲۵ متری کلاف های مخصوص کلایمبنیگ روی کف طبقات ساخته شده فوقانی
ساختمان نصب و اجازه میدهد که تاورکرین به وسیله جک هیدرولیک از کف پایه خود جدا شده و به ارتفاع
مطلوب برسد و روی کلاف کلایمبنیگ ماقبل آخر، مستقر گردد. درنتیجه این تاورکرین به همین ترتیب به ارتفاع نهائی
مثلا” (۱۵۰متر)می رسد. بدون نیاز به قطعات ارتفاع مازاد بر ۳۰ متر اولیه خود داشته باشد واین تکنیک ارزشمند
در امر استفاده تاورکرین در ساختمان میباشد.