Skip to Content

آرشیو

تاور کرین MC-85

تاور کرین MC-85 : این تاور کرین  نیز از شرکت قدرتمند پتن فرانسه میباشد شرکت پتن قوی ترین شرکت در زمینه ساخت تاور کرین میباشد و دیگه نیازی به معرفی شرکت پتن نمی باشد.

برای خرید تاور کرین MC-85 و فروش تاور کرین MC-85 و یا اجاره تاور کرین MC-85 با مشاورین گروه عمران صنعت محمدی با ما در تماس باشید .

اگر نیاز به استعلام قیمت خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین  دارید بهترین قیمت ها را از گروه عمران صنعت محمدی بگیرید .

تاور کرین چیست ؟

تاور کرین ها  همان جرثقیل برج سازی و غول پیکری است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاور کرین جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود .

گروه عمران صنعت محمدی مشاور شما در زمینه خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین میباشد و با توجه به قدمت خود توانسته تا با ارئه کمترین قیمت به مشتریان رضایت 100 درصدی مشتریان را کسب کند

 

مشخصات تاور کرین به صورت کاتالوگ در زیر موجود میباشد

 

ادامه مطلب

تاور کرین MC-205

تاور کرین MC-205 : این تاور کرین  نیز از شرکت قدرتمند پتن فرانسه میباشد شرکت پتن قوی ترین شرکت در زمینه ساخت تاور کرین میباشد و دیگه نیازی به معرفی شرکت پتن نمی باشد .

 

برای خرید تاور کرین MC-205 و فروش تاور کرین MC-205 و یا اجاره تاور کرین MC-205 با مشاورین گروه عمران صنعت محمدی با ما در تماس باشید .

اگر نیاز به استعلام قیمت خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین  دارید بهترین قیمت ها را از گروه عمران صنعت محمدی بگیرید .

تاور کرین چیست ؟

تاور کرین ها  همان جرثقیل برج سازی و غول پیکری است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاور کرین جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود .

گروه عمران صنعت محمدی مشاور شما در زمینه خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین میباشد و با توجه به قدمت خود توانسته تا با ارئه کمترین قیمت به مشتریان رضایت 100 درصدی مشتریان را کسب کند

 

مشخصات تاور کرین به صورت کاتالوگ در زیر موجود میباشد

 

MC 205 B_0

ادامه مطلب

تاور کرین MD500

تاور کرین MD500 : این تاور کرین  نیز از شرکت قدرتمند پتن فرانسه میباشد شرکت پتن قوی ترین شرکت در زمینه ساخت تاور کرین میباشد و دیگه نیازی به معرفی شرکت پتن نمی باشد .

 

برای خرید تاور کرین MD500 و فروش تاور کرین MD500 و یا اجاره تاور کرین MD500 با مشاورین گروه عمران صنعت محمدی با ما در تماس باشید .

اگر نیاز به استعلام قیمت خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین  دارید بهترین قیمت ها را از گروه عمران صنعت محمدی بگیرید .

تاور کرین چیست ؟

تاور کرین ها  همان جرثقیل برج سازی و غول پیکری است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاور کرین جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود .

گروه عمران صنعت محمدی مشاور شما در زمینه خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین میباشد و با توجه به قدمت خود توانسته تا با ارئه کمترین قیمت به مشتریان رضایت 100 درصدی مشتریان را کسب کند

 

مشخصات تاور کرین به صورت کاتالوگ در زیر موجود میباشد

تاور کرین MD500

ادامه مطلب

تاور کرین MD-1400

تاور کرین MD-1400 : این تاور کرین  نیز از شرکت قدرتمند پتن فرانسه میباشد شرکت پتن قوی ترین شرکت در زمینه ساخت تاور کرین میباشد و دیگه نیازی به معرفی شرکت پتن نمی باشد .

 

برای خرید تاور کرین MD-1400 و فروش تاور کرین MD-1400 و یا اجاره تاور کرین MD-1400 با مشاورین گروه عمران صنعت محمدی با ما در تماس باشید .

اگر نیاز به استعلام قیمت خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین  دارید بهترین قیمت ها را از گروه عمران صنعت محمدی بگیرید .

تاور کرین چیست ؟

تاور کرین ها  همان جرثقیل برج سازی و غول پیکری است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاور کرین جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود .

گروه عمران صنعت محمدی مشاور شما در زمینه خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین میباشد و با توجه به قدمت خود توانسته تا با ارئه کمترین قیمت به مشتریان رضایت 100 درصدی مشتریان را کسب کند

 

مشخصات تاور کرین به صورت کاتالوگ در زیر موجود میباشد

 MD 1400

ادامه مطلب

تاور کرین 765

این تاور کرین  نیز از شرکت قدرتمند پتن فرانسه میباشد  که قوی ترین شرکت در زمینه ساخت تاور کرین میباشد  و دیگه نیازی به معرفی شرکت پتن نمی باشد .

 

برای خرید تاور کرین 765 و فروش تاور کرین 765 و یا اجاره تاور کرین 765 با مشاورین گروه عمران صنعت محمدی با ما در تماس باشید .

اگر نیاز به استعلام قیمت خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین  دارید بهترین قیمت ها را از گروه عمران صنعت محمدی بگیرید .

تاور کرین چیست ؟

تاور کرین ها  همان جرثقیل برج سازی و غول پیکری است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاور کرین جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود .

گروه عمران صنعت محمدی مشاور شما در زمینه خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین میباشد و با توجه به قدمت خود توانسته تا با ارئه کمترین قیمت به مشتریان رضایت 100 درصدی مشتریان را کسب کند

 

مشخصات تاور کرین به صورت کاتالوگ در زیر موجود میباشد

ادامه مطلب

تاور کرین 10 تن 744

تاور کرین 744 که این تاور کرین 10 تن ساخت شرکت پتن فرانسه میباشد

 

تاور کرین 10 تن 744 پتن فرانسه

 

اطلاعات فنی تاور کرین 744 پتن :  قطعات کامل ارتفاع 20 متر دکل 25 متر

 

برای خرید تاور کرین مدل 744  و یا فروش تاور کرین 744 و یا اجاره تاور کرین با ما تماس بگیرید

اگر شما نیاز به تاورکرین مدل 744 دارید برای استعلام قیمت خرید تاور کرین و یا قیمت فروش تاور کرین و یا قیمت اجاره تاور کرین با تیم پشتیبانی عمران صنعت محمدی تماس بگیرید

تاور کرین چیست ؟

تاور کرین ها  همان جرثقیل برج سازی و غول پیکری است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاور کرین جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود .

گروه عمران صنعت محمدی مشاور شما در زمینه خرید تاور کرین و فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین میباشد و با توجه به قدمت خود توانسته تا با ارئه کمترین قیمت به مشتریان رضایت 100 درصدی مشتریان را کسب کند

 

مشخصات تاور کرین به صورت کاتالوگ در زیر موجود میباشد

 

ادامه مطلب

تاور کرین پتن 16 تن k4/56c

تاور کرین های 16 تن از سری پر کاربرد ترین تاور کرین ها به شمار می اید که به دلیل رو به افزایش پروژه های سنگین که سازه فلزی آنها نیاز به تاور کرین سنگین دارد از این مدل تاور کرین ها استفاده زیادی میشود .

این تاور کرین در سال 1997 توسط شرکت پتن فرانسه تولید گردید و سیستم الکتریکال و مکانیکال آن تیپ جدید R.C.S  میباشد .

از مزایای این مدل تاور کرین توان باربرداری خیلی بالای آن است ک  حتی برابر با جدول باربرداری تاور کرین 25 تن نیز مقایسه کرد و از آن بهره برداری نمود .

تناژ تاور کرین : تاور کرین 16 تن

قابلیت جابه جایی در نوک فلش 70 متری : 5600 کیلو گرم

دارای خود ایستادگی بدون مهار 80 متر

 

برای استعلام قیمت خرید تاور کرین و یا اجاره تاور کرین با گروه عمران صنعت محمدی در تماس باشید 

09123453843

ادامه مطلب

دسته بندی تاور کرین

تاور کرین بر اساس کاربرد و استفاده به سه دسته تقسیم میشود :

تاور کرین ثابت :

این تاور کرین ها  در جایی ثابت متصل میشود و به همین دلیل ثابت بودن شعاع چرخش و کاری ان مختص همان شعاع تاور کرین که برنامه ریزی شده  می باشد .

تاور کرین های ثابت

تاور کرین ثابت

تاور کرین متحرک :

این نوع تاور کرین هم به سه دسته خود تقیسم می شود که عبارتند از :

1) : تاور کرین متحرک ریلی (( تاور کرین ریلی ))

2) : تاور کرین متحرک جاده ای (( تاور کرین جاده ای ))

3) : تاور کرین  متحرک شناور (( تاور کرین شناور ))

در ساخت این تاور کرین ها از قطعات ساده ای مانند خرپا استفاده میشود .

این تاور کرین ها شعاع عملیاتی بالای دارند و تا ارتفاع بالا را پوشش میدهند  .

تاور کرین های متحرک

تاور کرین متحرک

تاور کرین بالا رونده

این نوع تاور کرین ها بر روی سازهای ساختمانی و پلها قرار میگیرد و همراه انها ارتفاع قرار میگیرد .

این نوع تاور کرین ها در ساخت آسمان خراش ها و برج های عظیم بسیار پر کاربرد میباشد .

تاور کرین های بالا رونده

تاور کرین بالارونده

 


گروه عمران صنعت محمدی : خرید تاور کرین , واردات تاور کرین , فروش تاور کرین و اجاره تاور کرین استفاده میشود .

ادامه مطلب

پایه تثبیت تاور کرین ثابت را بیشتر بشناسیم

پایه تثبیت تاور کرین ثابت را بیشتر بشناسیم

 

پایه تثبیت تاور کرین مهاری :

 

برای تاور کرین های مرتفعی که قدرت باربری بالای دارند از پایه تثبیت تاور کرین ((پایه تثبیت سکشن)) مهاری استفاده میشود.

در این روش نیمی از بیس آرماتور بندی و بعد روی آن بتن ریزی میشود. سپس نیمه دیگر به نیمه درون بتن پیچ میشود .

پایه تثبیت تاور کرین

پایه تثبیت تاور کرین

پایه تثبیت تاور کرین زیر بار :

برای تاور کرین های معمولی با قدرت باربری معمولی از پایه تثبیت تاور کرین زیر بار استفاده میشود .

در این روش پایه های سکشن اصلی را به طور ضربدری گذاشته سپس بروی آن وزنه هایی را به صورت مربعی قرار میدهیم .

 

فروش قطعات تاور کرین با بهترین قیمت  = عمران صنعت محمدی تضمین قیمت و کیفیت

ادامه مطلب

تصاویر تکان دهنده سقوط تاور کرین در شاندیر مشهد

ابن خبر که از از گروه تاور کرین عمران صنعت محمدی میباشد و با همکاری خبرگزاری نسیم  تصاویری تکان دهنده و خونین از سقوط تاور کرین در شاندیز میباشد .

ایا میدانید در صورت استفاده از قطعات تاور کرین استاندارد و نصب تاور کرین به صورت صحیح شاید هیچوقت این حادثه رخ نمیداد

سقوط تاور کرین شاندیز

تصاویر سقوط تاور کرین شاندیز

سقوط تاور کرین از دور

نمای دور سقوط تاور کرین

شکستن تاور کرین

خرابی و شکستن تاور کرین علت اصلی حادثه

حوادث تاور کرین

حوادث تاور کرین و خسارت مالی و جانی

تاور کرین و مرگ

تصاویر جان باختگان تاور کرین

اموات تاور کرین

انتقال اموات سقوط تاور کرین

تاورکرین

پایه های تاور کربن

سقوط تاور کرین 13

سقوط تاور کرین و حوادث ان

سقوط تاور کرین 9

تصاویر تکان دهنده جنازه های حادثه تاور کرین شاندیز

سقوط تاور کرین 10

وزنه های سقوط کرده تاور کرین

سقوط تاور کرین 11

تصاویر جنازه های حادثه سقوط تاور کرین

 

سقوط تاور کرین 12

سقوط تاور کرین و داغدار کردن چندین خانواده

ادامه مطلب